کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سید حسین آل نبی
شماره پروانه کارشناسی 4601570001
تاریخ شروع کارشناسی 1381/12/27
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل H.alnabi@nkhioe.ir
موبایل 09153115617
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی  باشد

ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی

ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر وموات از نطر کشاورزی

تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از  یکدیگر و ارزیابی آنها

ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده  ژنتیکی