کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : سید عباس طالبی
شماره پروانه کارشناسی 4601250011
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.talebi@nkhioe.ir
موبایل 09153691726
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی