کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : شکر اله علیزاده
شماره پروانه کارشناسی 4607400002
تاریخ شروع کارشناسی 1386/10/12
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل SH.alizade@nkhioe.ir
موبایل 09153844785
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها