کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : صمد اسفندیاری
شماره پروانه کارشناسی 4601210004
تاریخ شروع کارشناسی 26/02/1391
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل S.esfandiyari@nkhioe.ir
موبایل 09153036840
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی.

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء.

اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل .