کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا پرستش
شماره پروانه کارشناسی 4601070001
تاریخ شروع کارشناسی 09/02/1394
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی الکتروشیمی و پتروشیمی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل HR.parastesh@nkhioe.ir
موبایل 09155840133
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی