کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عباس برزگران
شماره پروانه کارشناسی 4601640001
تاریخ شروع کارشناسی 12/12/1392
گروه کارشناسی امور پزشکی دارویی و غذایی
رشته کارشناسی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.barzegaran@nkhioe.ir
موبایل 09155843423
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار