کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین نامور
شماره پروانه کارشناسی 1729570022
تاریخ شروع کارشناسی 1381/02/29
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل AH.namvar@nkhioe.ir
موبایل 09155845450
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی  باشد

ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر وموات از نظر کشاورزی

مساحی و تفکیک و افراز  و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل

تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از  یکدیگر و ارزیابی آنها

1خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی