کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عزیز اله صادقی
شماره پروانه کارشناسی 4605250016
تاریخ شروع کارشناسی 1395/04/01
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
حوزه فعالیت شیروان
ایمیل A.sadeghi@nkhioe.ir
موبایل 09155245176
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی