کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علیرضا توسلی نیا
شماره پروانه کارشناسی 4602400004
تاریخ شروع کارشناسی 04/04/1390
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل AR.tavasolinia@nkhioe.ir
موبایل 09155843851
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها