کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی :  
شماره پروانه کارشناسی 4601250009
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل AR.hasanzade@nkhioe.ir
موبایل 09153721054
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی