کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علیرضا صبوری کیوانلو
شماره پروانه کارشناسی 4601250003
تاریخ شروع کارشناسی 1390/07/19
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل AR.saboori@nkhioe.ir
موبایل 09151883958
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی تاسیسات مکانیکی (آب،گاز،بخار،هوای فشرده …) و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی