کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی اصغر خورسندی
شماره پروانه کارشناسی 4601250001
تاریخ شروع کارشناسی 1386/04/14
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل AA.khorsandi@nkhioe.ir
موبایل 09151876878
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی