کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی اصغر ذبیحی
شماره پروانه کارشناسی 4601550002
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی کامپیوتر
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل AA.zabihi@nkhioe.ir
موبایل 09155064399
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی سخت افزار های رایانه ای