کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی دیرانلو
شماره پروانه کارشناسی 4602300004
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.deyranloo@nkhioe.ir
موبایل 09155766348
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها