کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی شهرآئینی
شماره پروانه کارشناسی 4602140013
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل A.shahraeini@nkhioe.ir
موبایل 09155710396
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد