کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی مرتضوی
شماره پروانه کارشناسی 4601240003
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل A.mortazavi@nkhioe.ir
موبایل 09155842067
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی