کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی پیلوار
شماره پروانه کارشناسی 4606250019
تاریخ شروع کارشناسی 01/04/1395
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل A.pilvar@nkhioe.ir
موبایل 09155194408
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی