کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : علی کاظمی
شماره پروانه کارشناسی 4605570053
تاریخ شروع کارشناسی 1396/03/21
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت خراسان شمالی غیر از بجنورد
ایمیل A.kazemi@nkhioe.ir
موبایل 09151843520
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده