کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عیدمحمد امانی
شماره پروانه کارشناسی 4605370002
تاریخ شروع کارشناسی 27/09/1384
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل EM.amani@nkhioe.ir
موبایل 09155843855
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقیو حقوقی

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

حسابرسی امور مالیاتی