کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : عیسی نوروزی پور
شماره پروانه کارشناسی 4601070002
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی الکتروشیمی و پتروشیمی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل I.noroozipoor@nkhioe.ir
موبایل 09113715570
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی