کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : فریدون محمدیان
شماره پروانه کارشناسی 4605590001
تاریخ شروع کارشناسی 1386/10/12
گروه کارشناسی ارزشیابی اموال منقول
رشته کارشناسی لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل f.mohamadiyan@nkhioe.ir
موبایل 09151891498
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی لوازم خانگی