کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : قاسم ایزانلو
شماره پروانه کارشناسی 4601130003
تاریخ شروع کارشناسی 01/04/1395
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی امور بازرگانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل GH.izanloo@nkhioe.ir
موبایل 09125011387
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی  خرید و فروش کالا و خدمات داخلی