کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مجتبی مهر آبادی
شماره پروانه کارشناسی 4601510001
تاریخ شروع کارشناسی 1390/07/19
گروه کارشناسی ارزشیابی اموال منقول
رشته کارشناسی فرش
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.mehrabadi@nkhioe.ir
موبایل 09155842295
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت