کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مجید جهانگیری
شماره پروانه کارشناسی 4603410064
تاریخ شروع کارشناسی 1399/11/27
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه و ساختمان
حوزه فعالیت گرمه و جاجرم
ایمیل M.jahangiri@nkhioe.ir
موبایل 09153180156
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین وتشریح وضعیت

تطبیق وضعیت

متره و برآورد