کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مجید گریوانی
شماره پروانه کارشناسی 4601090003
تاریخ شروع کارشناسی 1399/11/27
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی آتش سوزی و آتش نشانی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل M.gerivani@nkhioe.ir
موبایل 09153848157
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تعیین علل وقوع  آتش سوزی در اماکن