کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محسن بجنوردی
شماره پروانه کارشناسی 4601780001
تاریخ شروع کارشناسی 01/04/1395
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.bojnourdi@nkhioe.ir
موبایل 09155857545
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری