کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا اکبری
شماره پروانه کارشناسی 4601250008
تاریخ شروع کارشناسی 24/07/1393
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل MR.akbari@nkhioe.ir
موبایل 09153580870
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات مکانیکی (آب،گاز،بخار،هوای فشرده …) و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی