کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا قلی پور
شماره پروانه کارشناسی 4601400003
تاریخ شروع کارشناسی 1390/04/04
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی دامپروری و دامپزشکی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل MR.gholipoor@nkhioe.ir
موبایل 09155844374
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها

ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها