کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدعلی شعبانی
شماره پروانه کارشناسی 4602780002
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری
حوزه فعالیت اسفراین
ایمیل MA.shabani@nkhioe.ir
موبایل 09153008392
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری