کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدعلی قوی
شماره پروانه کارشناسی 4601250020
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق -ماشین وتاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل m.ghavi@nkhioe.ir
موبایل 09155847052
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت  رسیدگی وارزیابی ماشن آلات کارگاه های فنی