کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمدعلی کشمیری
شماره پروانه کارشناسی 4603540068
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه وساختمان
حوزه فعالیت گرمه و جاجرم
ایمیل ma.keshmiri@nkhioe.ir
موبایل 9151840854
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت 1تعیین و تشریح وضعیت

2تطبیق وضعیت