کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد رضایی
شماره پروانه کارشناسی 4601570054
تاریخ شروع کارشناسی 1398/11/15
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل M.rezaei@nkhioe.ir
موبایل 09155840841
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی  باشد

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

1تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن