کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد سامی
شماره پروانه کارشناسی 4601250006
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.sami@nkhioe.ir
موبایل 09155853079
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات مکانیکی (آب،گاز،بخار،هوای فشرده …) و تاسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق درشهرکها و واحدهای صنعتی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع فلزی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع سنگین (ذوب و نورد فلزات)

1ارزش گذاری دارایی های نامشهود در رشته مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در ماشین آلات ساختمانی و عمرانی