کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد فرحی
شماره پروانه کارشناسی 4601180001
تاریخ شروع کارشناسی 1402/02/20
گروه کارشناسی فنون هنری
رشته کارشناسی امور ورزشی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل M.Farahi@nkhioe.ir
موبایل 09155846806
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت امور ورزشهای توپی سالنی