کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد قربانی
شماره پروانه کارشناسی 4601370010
تاریخ شروع کارشناسی 1392/12/12
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.ghorbani@nkhioe.ir
موبایل 09153725348
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی