کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد نقی یعقوبی
شماره پروانه کارشناسی 4601250007
تاریخ شروع کارشناسی 1393/07/24
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل MN.yaghoobi@nkhioe.ir
موبایل 09151871006
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی