کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : محمد کاظمیان
شماره پروانه کارشناسی 4601570026
تاریخ شروع کارشناسی 1390/07/19
گروه کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کارشناسی کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل M.kazemiyan@nkhioe.ir
موبایل 09151840176
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی  باشد

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر وموات از نطر کشاورزی

مساحی و تفکیک و افراز  و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل

تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از  یکدیگر و ارزیابی آنها