کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مریم غلامزاده بلقان علیا
شماره پروانه کارشناسی 4605330004
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی تعیین نفقه
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.gholamzade@nkhioe.ir
موبایل 09359703220
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین نفقه زوجه و اقارب