کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : معصومه فیروزه
شماره پروانه کارشناسی 4601550001
تاریخ شروع کارشناسی 1390/07/19
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی کامپیوتر
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.firooze@nkhioe.ir
موبایل 09155846517
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی سخت افزار های رایانه ای

رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای

رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی