کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : منصوره کمالی
شماره پروانه کارشناسی 4601640002
تاریخ شروع کارشناسی 1394/08/05
گروه کارشناسی امور پزشکی دارویی و غذایی
رشته کارشناسی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.kamalii@nkhioe.ir
موبایل 09151885471
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تشخیص وارزیابی فرآورده های گوشتی

تشخیص و ارزیابی شیر و فراورده های آن

تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار

تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزیها ، میوه ها وآشامیدنی ها