کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی بهنود
شماره پروانه کارشناسی 4605140001
تاریخ شروع کارشناسی 19/07/1390
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.behnood@nkhioe.ir
موبایل 09120352879
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد