کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی جعفری
شماره پروانه کارشناسی 4601090002
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/-5
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی آتش سوزی و آتش نشانی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل Me.jafari@nkhioe.ir
موبایل 09151866757
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تعیین علل وقوع  آتش سوزی در اماکن