کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهدی قیصر کوشکی
شماره پروانه کارشناسی 4603380010
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی ایمنی و حوادث
رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت گرمه جاجرم
ایمیل M.qeysarkooshki@nkhioe.ir
موبایل 09159787745
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت بررسی و تشخیص حوادث انفرادی