کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : مهران وحدت
شماره پروانه کارشناسی 4601140002
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی امور ثبتی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل M.vahdat@nkhioe.ir
موبایل 09151874252
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

تشخیص حدود ثبتی املاک