کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : موسی وحیدی برجی
شماره پروانه کارشناسی 4601410016
تاریخ شروع کارشناسی 1389/10/12
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی راه و ساختمان
حوزه فعالیت تمام استانهای کشور
ایمیل M.vahidiborji@nkhioe.ir
موبایل 09155850286
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تعیین وتشریح وضعیت

تطبیق وضعیت

متره و برآورد

رسیدگی صورت کارکرد

تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات

ارزیابی اراضی مسکونی

ارزیابی املاک مسکونی

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی

تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار