کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : هادی اسمعیل پور اسطرخی
شماره پروانه کارشناسی 4601740003
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته کارشناسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
حوزه فعالیت بجنورد
ایمیل H.esmailpoor@nkhioe.ir
موبایل 09153845169
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 .

تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک .

پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی .