کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : هادی ایزانلو
شماره پروانه کارشناسی 4601240004
تاریخ شروع کارشناسی 09/02/1394
گروه کارشناسی صنعت و فن
رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.izanloo@nkhioe.ir
موبایل 09155844448
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی