کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : هادی جوانشیر
شماره پروانه کارشناسی 4603370016
تاریخ شروع کارشناسی 1399/05/15
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت گرمه و جاجرم
ایمیل H.javanshir@nkhioe.ir
موبایل 09153023446
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی