کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی : هادی داودی
شماره پروانه کارشناسی 4601210003
تاریخ شروع کارشناسی 1391/02/26
گروه کارشناسی امور وسایط نقلیه
رشته کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل H.davoodi@nkhioe.ir
موبایل 09155841174
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی.

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ.