کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی
نام و نام خانوادگی :
شماره پروانه کارشناسی 4602370011
تاریخ شروع کارشناسی 1394/02/09
گروه کارشناسی امور مالی
رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی
حوزه فعالیت خراسان شمالی
ایمیل V.ebadi@nkhioe.ir
موبایل 09382595092
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی
وضعیت فعالیت فعال
وضعیت اعتبار پروانه دارای اعتبار
وضعیت مرخصی از تاریخ تا تاریخ
صلاحیت رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی